Các phần mềm dưới đây được chứa trong thư mục SoftWares. Bạn có thể cài đặt tại đây bằng cách kích chuột vào tên phần mềm muốn cài đặt. Nhưng để dễ dàng và tránh những trục trặc cho việc cài đặt, bạn nên ra ngoài và cài đặt từ ngoài Windows.

 

Hướng dẫn cài đặt SAP 2000N 7.42 :

1. Cài đặt SAP 7.40 sau đó Update SAP 7.42

2. Copy file CrSap742.exe vào thư mục vừa cài đặt SAP, chạy file này để mở khóa. 

    copy file NSLMS324.dll ở thư mục Crack vào thư mục cài đặt SAP.

Cài đặt SAP 2000 Nonlinear 7.40

Update SAP 2000 Nonlinear 7.42

Cài đặt RCD 3.0 ( Reinforced Concrete Design )

Cài đặt Fonts UNICODE

Cài đặt Acrobat Reader 5.0 ( Dùng đọc các File dạng *.PDF )