DANH MỤC QUY CHUẨN , TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

Số TT

Số hiệu

Tên tài liệu

Ngày

phát hành

Nơi

phát hành

Ghi chú

I

.

Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam

.

.

.

1

682/BXD-CSXD

Tập I

14/12/1996

Bộ XD

.

.

.

Nội dung

.

.

.

.

.

Phần I : Những quy định chung

.

.

.

.

.

Chương 1 : Quy định chung về Quy chuẩn xây dựng

.

.

.

.

.

Chương 2 : Số liệu tự nhiên dùng trong thiết kế XD

.

.

.

.

.

Chương 3 : Đk KT chung để thíết kế các Công trình XD

.

.

.

.

.

Phần II : Thiết kế quy hoạch XD

.

.

.

.

.

Chương 4 : Quy định chung về quy hoạch xây dựng

.

.

.

.

.

Chương 5 : Quy hoạch XD đô thị

.

.

.

.

.

Chương 6 : Quy hoạch XD khu dân cư nông thôn

.

.

.

.

.

Chương 7 : Quy định về kiến trúc đô thị

.

.

.

.

.

Phụ lục

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2

439/BXD-CSXD

Tập II

25/09/1997

Bộ XD

.

.

.

Nội dung

.

.

.

.

.

Phần III : Công trình Dân dụng Công nghiệp

.

.

.

.

.

Chương 8 : Quy định chung về công trình DD & CN

.

.

.

.

.

Chương 9 : Thiết kế kiến trúc

.

.

.

.

.

Chương 10 : Kết cấu

.

.

.

.

.

Chương 11 : Phòng chống cháy

.

.

.

.

.

Chương 12 : Tiện nghi và an toàn

.

.

.

.

.

Chương 13 : HT cấp thoát nước bên trong

.

.

.

.

.

Chương 14 : Trang bị điện trong công trình

.

.

.

.

.

Phần IV : Công trình Xây dựng chuyên ngành

.

.

.

.

.

Chương 15 : QĐ chung về công trình XD chuyên ngành

.

.

.

.

.

Phần V : Thi công xây lắp

.

.

.

.

.

Chương 16 : Công trường xây dựng

.

.

.

.

.

Chương 17 : An toàn lao động trong xây lắp

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3

439/BXD-CSXD

Tập III

25/09/1997

Bộ XD

.

.

.

Nội dung

.

.

.

.

.

Phụ lục : Số liệu tự nhiên Việt Nam

.

.

.

.

.

Bản đồ hŕnh chính CHXHCN Việt Nam

.

.

.

.

.

Phụ luc 2.1 : Khí hậu xây dựng

.

.

.

.

.

Phụ luc 2.2 : Áp lực gió

.

.

.

.

.

Phụ luc 2.3 : Bão lụt

.

.

.

.

.

Phụ luc 2.4 : Thủy văn

.

.

.

.

.

Phụ luc 2.5 : Khí tượng thủy văn biển

.

.

.

.

.

Phụ luc 2.6 : Dông sét

.

.

.

.

.

Phụ luc 2.7 : Điện trở suất của đất

.

.

.

.

.

Phụ luc 2.8 : Động đất

.

.

.

.

.

Phụ luc 2.9 : Địa chất công trình

.

.

.

.

.

Phụ luc 2.10 : Địa chất thủy văn

.

.

.

.

.

Phụ luc 2.11 : Khoáng hóa chất

.

.

.

.

.

Phụ luc 2.12 : Độ muối khí quyển

.

.

.

.

.

.

.

.

.

II

xxx

Tuyển tập Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam

xx/xx/xxxx

Bộ XD

.

1

.

Tập I: Tiêu chuẩn quy hoạch, khảo sát, trắc địa xây dựng

.

.

.

.

.

Nội dung

.

.

.

1.1

.

Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn

.

.

.

1.2

.

Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng

.

.

.

1.3

.

Tiêu chuẩn trắc địa xây dựng

.

.

.

2

.

Tập II: Tiêu chuẩn quy định chung về thiết kế xây dựng

.

.

.

.

.

Nội dung

.

.

.

2.1

.

Tiêu chuẩn bản vẽ xây dựng và kiến trúc

.

.

.

2.2

.

Tiêu chuẩn thuật ngữ, phân loại CT và các thông số TK

.

.

.

2.3

.

Tiêu chuẩn chung về thiết kế

.

.

.

3

.

Tập III: Tiêu chuẩn thiết kế công trình XD

.

.

.

.

.

Nội dung

.

.

.

3.1

.

Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở và công trình công cộng

.

.

.

3.2

.

Tiêu chuẩn thiết kế công trình CN, NN và thủy lợi

.

.

.

3.3

Tiêu chuẩn thiết kế công trình giao thông

4

.

Tập IV: Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu XD

.

.

.

.

.

Nội dung

.

.

.

4.1

.

Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép

.

.

.

4.2

.

Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép

.

.

.

4.3

.

Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu gỗ, gạch đá và các loại kết cấu khác

.

.

.

5

.

Tập V: Tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt trang thiết bị công trình

.

.

.

.

.

Nội dung

.

.

.

5.1

.

Tiêu chuẩn thiết kế cấp thoát nước công trình

.

.

.

5.2

.

Tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt điện công trình

.

.

.

5.3

.

Tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt chiếu sáng công trình

.

.

.

5.4

.

Tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt TB thông gió, điều hoà không khí, sưởi ấm, âm thanh

.

.

.

6

.

Tập VI: Tiêu chuẩn vật liệu và cấu kiện xây dựng

.

.

.

.

.

Nội dung

.

.

.

6.1

.

Tiêu chuẩn xi măng

.

.

.

6.2

.

Tiêu chuẩn bê tông và cấu kiện bê tông

.

.

.

6.3

.

Tiêu chuẩn vôi, vữa, gạch, đá, gốm sứ xây dựng

.

.

.

6.4

.

Tiêu chuẩn vật liệu chịu lửa

.

.

.

6.5

.

Tiêu chuẩn thủy tinh và kính xây dựng

.

.

.

6.6

.

Tiêu chuẩn ống nhựa

.

.

.

6.7

.

Tiêu chuẩn vật liệu chống thấm và sơn

.

.

.

6.8

.

Tiêu chuẩn gỗ và cửa

.

.

.

6.9

.

Tiêu chuẩn thép và kim loại

.

.

.

7

.

Tập VII: Tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ công trình và an toàn xây dựng

.

.

.

.

.

Nội dung

.

.

.

7.1

.

Tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ công trình

.

.

.

7.2

.

Tiêu chuẩn an toàn công trình

.

.

.

7.3

.

Tiêu chuẩn an toàn trong sản xuất và thi công xây dựng

.

.

.

8

.

Tập VIII: Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công trình xây dựng

.

.

.

.

.

Nội dung

.

.

.

8.1

.

Tiêu chuẩn tài liệu thi công và nghiệm thu công trình

.

.

.

8.2

.

Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu các công tác XD và KC

.

.

.

8.3

.

Tiêu chuẩn máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công

.

.

.

9

.

Tập IX: Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu kết cấu thép và bê tông cốt thép

.

.

.

.

.

Nội dung

.

.

.

9.1

.

Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công kết cấu thép

.

.

.

9.2

.

Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu kết cấu BTCT

.

.

.

9.3

.

Tiêu chuẩn dung sai trong xây dựng

.

.

.

10

.

Tập X: Tiêu chuẩn chất lượng đất, nước, không khí và phương pháp thử

.

.

.

.

.

Nội dung

.

.

.

10.1

.

Tiêu chuẩn phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

.

.

.

10.2

.

Tiêu chuẩn chất lượng đất và phương pháp thử

.

.

.

10.3

.

Tiêu chuẩn chất lượng nước và phương pháp thử

.

.

.

10.4

.

Tiêu chuẩn chất lượng không khí và phương pháp thử

.

.

.

11

.

Tập XI: Tiêu chuẩn phương pháp thử VL xây dựng

.

.

.

.

.

Nội dung

.

.

.

11.1

.

Tiêu chuẩn phương pháp thử xi măng

.

.

.

11.2

.

Tiêu chuẩn phương pháp thử cát, đá, sỏi

.

.

.

11.3

.

Tiêu chuẩn phương pháp thử vữa xây dựng

.

.

.

11.4

.

Tiêu chuẩn phương pháp thử gạch, ngói, sứ vệ sinh

.

.

.

11.5

.

Tiêu chuẩn phương pháp thử bê tông

.

.

.

11.6

.

Tiêu chuẩn phương pháp thử kim loại, thép, mối hàn

.

.

.

11.7

.

Tiêu chuẩn phương pháp thử gỗ và cửa

.

.

.

11.8

.

Tiêu chuẩn phương pháp thử ống nhựa

.

.

.

11.9

.

Tiêu chuẩn phương pháp thử thủy tinh và kính XD

.

.

.

11.10

.

Tiêu chuẩn phương pháp thử sơn, bitum và vải địa KT

.

.

.

11.11

.

Tiêu chuẩn phương pháp thử vật liệu chịu lửa

.

.

.

.

.

.

.

.

.

dau trang Trở về đầu trang