TRÌNH TỰ VÀ CÔNG THỨC

TÍNH TOÁN , THIẾT KẾ CÁC CẤU KIỆN

 I. Kết cấu gạch đá

1. Khối xây chịu nén đúng tâm.

2. Khối xây chịu nén lệch tâm.

3. Khối xây chịu nén cục bộ.

4. Khối xây chịu kéo dọc trục.

5. Khối xây chịu uốn.

6. Khối xây chịu cắt.

 II. Kết cấu bê tông cốt thép

1. Cấu kiện chịu nén đúng tâm.

2. Cấu kiện chịu nén lệch tâm.

3. Cấu kiện chịu kéo.

4. Cấu kiện chịu uốn ( tiết diện thẳng góc ).

5. Cấu kiện chịu uốn ( tiết diện nghiêng ).

6. Cấu kiện chịu uốn xoắn đồng thời ( tiết diện chữ nhật ).

7. Một số công thức và bảng tra để thiết kế kết cấu BTCT.

 III. Kết cấu thép

1. Cột đặc chịu nén đúng tâm.

2. Cột đặc chịu nén lệch tâm.

3. Thanh chịu kéo dọc trục.

4. Dầm định hình.

5. Dầm tổ hợp hàn.

6. Liên kết hàn.

7. Liên kết bu lông.

8. Một số công thức và bảng tra để thiết kế kết cấu thép

 IV. Kết cấu gỗ

1. Cấu kiện chịu nén đúng tâm.

2. Cấu kiện chịu nén uốn.

3. Cấu kiện chịu kéo đúng tâm.

4. Cấu kiện chịu kéo uốn.

5. Cấu kiện chịu uốn phẳng.

6. Cấu kiện chịu uốn xiên.

7. Liên kết mộng một răng.

8. Liên kết chốt.

9. Một số công thức và bảng tra để thiết kế kết cấu gỗ.

 

dau trang Trở về đầu trang