MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG

LUẬT ĐẤU THẦU.

ngHỊ ĐỊNH 85/2009/NĐ-CP NGÀY 15/10/2009 CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU THEO LUẬT XÂY DỰNG.

...

NGHỊ ĐỊNH 48/2010/NĐ-CP NGÀY 07/05/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...