MỘT SỐ LƯU Ý

Để tránh tình trạng bạn đọc  không đọc được tài liệu  do  sử dụng các loại  font chữ khác nhau (thường ở miền Bắc sử dụng font ABC, miền Nam sử dụng font VNI ...), tác giả đã sử dụng bảng mã tiếng Việt Unicode/TCVN 6909 là bảng mã đã được Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường ban hành tiêu chuẩn Việt Nam : TCVN 6909:2001 ngày 24/09/2001 dựa trên bảng mã Unicode và  ISO 10646 và Quyết định số 72 của Thủ tướng Chính Phủ về việc thống nhất sử dụng bảng mã tiếng Việt trong khối cơ quan Nhà nước. ( Trong các hệ điều hành mới : Windows 2000/ ME/ XP đều đã có sẵn các font Unicode tiếng Việt. Khi cài đặt bộ MS Office 2000, IE5 thì các font Unicode cũng được tự động cài đặt trong hệ thống ngay cả đối với hệ điều hành Windows 9x ).

Ngoài ra một số mục trong tài liệu này được lưu dưới dạng files *.pdf , do đó để xem được, máy của bạn phải cài đặt phần mềm Acrobat : phần mềm này có sẵn trong CD này ( trong thư mục SoftWares )