Lưu ý : Để tài liệu hiển thị được tốt, bạn nên đặt màn hình ở độ phân giải 1024 x 768

Chương trình này lấy từ CD "SỔ TAY THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG"

( được upload lên 2 địa chỉ: kythuatxaydung.vn    xdbk.net )